Kom ihåg

Några bilder från min vardag

 

mussmann.se

 

Auktoriserad redovisningskonsult Srf

Branschorganisationer för redovisningskonsulter,

revisorer & rådgivare

 

Mitglied im Wiras Verbund

 

 

 

Kom ihåg

 

Nedan finner du checklistor på det material jag vill att ni ska lämna till mig när det är dags för revision, bokslut eller deklaration.

Var god kontrollera av dessa listor så kan vi tillsammans spara tid!

 

Checklista revision

 

Material räkenskapsåret

- Årsredovisning

- Balansrapport

- Resultatrapport

- Verifikationer

- Huvudbok (helår, ej månadsvis), Verifikationslista

antingen på papper eller som datafil SIE3+SIE4

- Samtliga kontoutdrag Bank / PG (Helst i separat pärm)

- Samtliga skattedeklarationer ( Helst i separat pärm)

- Samtliga skattekontoutdrag (Helst i separat pärm)

- Senaste slutskattsedel (Helst i separat pärm)

- Kopia å bolagsstämmoprotokoll

- Kopia å styrelseprotokoll

- Kopia å försäkringsbreven

 

Engagemangsspecifikationer

- Bankkonto

- Fonder

- Aktier mm

 

Bokslutsspecifikationer

(Lämnar med specifikationer på samtliga balansposter)

- Kassaintyg

- Kundfordringar

- Leverantörsskulder

- Lagerlista (detaljerad)

- Interimsfordringar

- Interimsskulder

- Inventarier

- Övriga balansposter

 

- Obs! Lämnar även med SIE filer ( SIE3 + SIE4) av bokföringsåret och nästa året på en diskett, CD

eller maila filerna till mig.

 

Material nya året

- Verifikationer (2 månader)

- Huvudbok

- Verifikationslista

- Kontoutdrag Bank/PG

- Samtliga skattekontoutdrag

Checklista bokslut

 

Material räkenskapsåret

- Verifikationer

- Samtliga kontoutdrag Bank / PG (Helst i separat pärm)

- Samtliga skattedeklarationer ( Helst i separat pärm)

- Samtliga skattekontoutdrag (Helst i separat pärm)

- Senaste slutskattsedel (Helst i separat pärm)

- Kopia å bolagsstämmoprotokoll

- Kopia å styrelseprotokoll

- Kopia å försäkringsbreven

 

Engagemangsspecifikationer

- Bankkonto

- Fonder

- Aktier mm

 

Bokslutsspecifikationer

- Kundfordringar

- Leverantörsskulder

- Lagerlista (detaljerad)

 

- Obs! Lämnar även med SIE filer ( SIE3 + SIE4) av bokföringsåret och nästa året på en diskett, CD

eller maila filerna till mig.

 

Material nya året

- Verifikationer (2 månader)

- Huvudbok

- Verifikationslista

- Kontoutdrag Bank/PG

- Samtliga skattekontoutdrag

 

Checklista deklaration

 

Material bolaget

- Deklarationsblanketten (förtryckt)

 

Deklarationstjänsten för bolag erbjudes enbart bolag som är boksluts– eller revisionsklienter.

 

Material privatperson

- Deklarationsblanketten (förtryckt)

- Kontrolluppgifter inkomster

- Kontrolluppgifter bankkonton

- Kontrolluppgifter pensionssparande

- Kontrolluppgifter fonder, aktier mm.

- Fastighet/Bostadsrätt: Taxeringsbevis, inköp- och försäljning under året.

- Senaste slutskattsedel

- Kopia av föregående års deklaration

 

Deklarationstjänsten för privatpersoner erbjudes enbart revisions- eller bokslutskunder.

 

Mussmann Konsult AB bernd@mussmann.se www.mussmann.se

Orust: Hermelinvägen 1, SE- 472 31 Svanesund, Mobil: +46 (0)70 26 21 736

Säte: Orust, Org.nr. 556519-5905 Senast uppdaterad 2018-12-10 Webbmaster: Bernd Mussmann