Redovisning

Redovisning


Molnbaserade tjänster


Jag tillhandahåller redovisning på dina villkor. Genom våra molnbaserade tjänster kan vi dela upp de administrativa tjänsterna som du önskar själv . Det du vill göra gör du och resten kan jag sköta åt dig.


Jag arbetar med FORTNOX ett molnbaserad administrativ system som möjliggör att du eller ditt bolag samarbetar med mig utan något dubbelarbete. Vi arbeta med samma material och du kan hela tiden följa verksamheten som om du gjort allt själv.


En av de stora fördelaran är att det behövs inga programinstallationer och du kan växa med tiden och avgöra själv när, var, hur och vem som skall ta hand om dina administrativa rutiner. I takt med att bolaget växer kan du välja att växla om och ta över tjänster i egen regi eller köpa tjänsterna istället. Det är dina behov som bestämma hur hela administrationen skall läggas upp.


Ett bra sätt att blir varm i kläderna är att börja med t.ex. fakturering och leverantörshanteringen själv och resten kan jag sköta på byrån. I takt med att du behärska systemet kan du sedan växla över att göra mer för egen del.


Genom ett samarbete mellan dig och mig få du det bästa av två världar. Det dagliga arbetet med fakturering och betalningar m.m. sköts med fördel av dig och den krångligare redovisningen med periodiseringar och månadsbokslut av mig.  Redovisningen kan göras enkel när olika leverantörer kan detaljstyras på kontonivå vilket ger möjlighet till en korrekt momsredovisning och korrekt kontering som är styrd på leverantörsnivå.


Konventionell administration


Jag har sedan länge arbetad med programvaran Edisson som är ett konventionellt stabilt system som jag arbeta med när molnbaserade tjänster inte efterfrågas. Programmet är speciellt anpassad till de behov som finns hos mig som redovisningskonsult med t.ex. minireskontra på olika balansposter.

I de fall vi behöver hålla reda på begagnad lager, förskott från kunder och presentkort m.m. utgör dessa kontobaserade reskontror vårt nav i avstämningsarbetet. Programmet är väl beprövad och utgör hittills ryggraden i vårt bokföringsarbete.


En av fördelarna med detta program är att periodiseringar både fram och bak i tiden kan göras direkt vid registrering av en faktura.


Kombinationsmöjligheter


Programmen FORTNOX och Edisson går att kombinera på ett utmärkt sätt. Genom SIE-import och export gå det bra att kombinera molnbaserade tjänster som du sköter med Edisson som är ett mera kraftfullt redovisningsprogram om behov finns.


FORTNOX går att kombinera med en mängd olika program. om du vill outsourca en viss del av Er administration men ändå kunna kombinera detta med Er egna programvara finns det stora kombinationsmöjligheter.Ring en signal eller maila mig för ett möte. Som ny kund bjuder jag förstås på första timmen. Kontakta mig gärna för att höra vad jag kan göra för Er.